Van harte welkom op de herdenkingssite Bierbeek 14-18

Onze werkgroep Oorlog & Vrede wil aandacht besteden aan het verleden om beter de toekomst te kunnen begrijpen. Oorlog is geen lotsbestemming, oorlog wordt in een bepaalde context door mensen gemaakt. Door ons bewust te worden van wat er gebeurd is, kunnen we oorlog in de toekomst vermijden. Door te begrijpen wat ten grondslag ligt van conflicten, hebben we als mensen de keuze om dit conflict aan te scherpen of daarentegen een duurzame vrede op te bouwen.

Lees meer

70 jaar mensenrechten

Op 10 december 2018 is het 70 jaar geleden dat de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goedkeurden. Het historisch belang hiervan is onomkeerbaar - denken we maar aan de strijd voor burgerrechten in de USA, het einde van de apartheid in Zuid-Afrika, de val van het IJzeren gordijn, de bestraffing van oorlogsmisdaden... Hoewel sommige (extreem-) rechtse partijen de legitimiteit ervan willen ondermijnen of ontkennen, blijft deze verklaring een ijkpunt voor onze rechtspraak.

Lees meer hierover onder 'oorlog & vrede'.

Meer nieuws

in samenwerking met: